KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear answer" — Słownik kolokacji angielskich

clear answer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jasna odpowiedź
  1. clear przymiotnik + answer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At least I could give her a clear answer on that.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo