ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear agreement" — Słownik kolokacji angielskich

clear agreement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta umowa
  1. clear przymiotnik + agreement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I had a very clear written agreement, which was violated.

powered by  eTutor logo