KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear term" — Słownik kolokacji angielskich

clear term kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty termin
  1. clear przymiotnik + term rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And you'd better find something or be able to explain why not in very clear terms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo