ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sufficiently clear" — Słownik kolokacji angielskich

sufficiently clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystarczająco czysty
  1. sufficiently przysłówek + clear przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    If the facts are sufficiently clear to convince members of Congress, why can't they be made public.

powered by  eTutor logo