ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
(9) fail, betray, ruin
Kolokacji: 3
(11) derive, gain, acquire, evolve
Kolokacji: 4
2. word goes = słowo idzie word goes
3. word dies = słowo umiera word dies
4. word follows = słowo następuje word follows
5. word becomes = słowo staje się word becomes
6. word originates = słowo zapoczątkowuje word originates
  • Dictionary.com estimates that the word might have originated in 1600-10.
  • These variations are due to the way in which the words originated.
  • This is where the word originated in the Bengali language.
  • The word originated sometime in the 1960s and has remained a source of contention ever since.
  • The word originated in 1920s London, for a small-scale music venue.
  • It is unclear where and how the word "mammoth" originated.
  • The word originated in the 16th century, used as an altered form of godfather or grandfather.
  • The word originated in late middle English (as an adverb) meaning "at the same time".
  • These last words originated in a sudden vivid reminiscence of the baby.
  • The genes of language are how words originated when you look into each of their histories.
7. word fills = wystarczające ilości słowa word fills
8. word turns = słowo zamienia się word turns
9. word works = słowo pracuje word works
10. word rises = słowo wzrasta word rises
11. word freezes = słowo zamraża word freezes
12. word grows = słowo rośnie word grows
13. word chokes = ssanie słowa word chokes
14. word opens = świeże powietrza słowa word opens
15. word arises = słowo powstaje word arises
(21) form, carve, constitute, coin
Kolokacji: 4
(22) catch, spell, capture
Kolokacji: 3
(24) send, can
Kolokacji: 2
(25) exist, live, survive
Kolokacji: 3
(27) escape, elude, refuse, puzzle
Kolokacji: 4
(28) hurt, shock, stun, offend
Kolokacji: 4
(29) occur, repeat, trigger, recur
Kolokacji: 4
(35) leak, reveal
Kolokacji: 3
(37) could
Kolokacji: 1
(38) muffle, silence
Kolokacji: 2
(39) tear, clip, snap
Kolokacji: 3
(40) reassure, convince
Kolokacji: 2
(41) boom, crackle, thunder, rattle
Kolokacji: 4
(42) scrawl, print
Kolokacji: 2
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.