"word originates" — Słownik kolokacji angielskich

word originates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo zapoczątkowuje
  1. word rzeczownik + originate czasownik
    Zwykła kolokacja

    Dictionary.com estimates that the word might have originated in 1600-10.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo