"word opens" — Słownik kolokacji angielskich

word opens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świeże powietrza słowa
  1. word rzeczownik + open czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The words 'lined with lead' open a new avenue.

    Podobne kolokacje: