"word of meaning" — Słownik kolokacji angielskich

word of meaning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo znaczenia
  1. meaning rzeczownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Strange words of unknown meaning appear throughout the series.

    Podobne kolokacje: