ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"limit to several words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): limit do kilku słów
  1. limit czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    High speed memory was limited to 20 words (about 80 bytes).

    Podobne kolokacje: