"select words" — Słownik kolokacji angielskich

select words kolokacja
Popularniejsza odmiana: select one's words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybrany słowa
  1. select czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was as if he were in two minds about something and must select his words with care.

    Podobne kolokacje: