"word works" — Słownik kolokacji angielskich

word works kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo pracuje
  1. word rzeczownik + work czasownik
    Luźna kolokacja

    Although word of mouth sometimes works, for a feature to do well in the long run it almost always needs advertising.

    Podobne kolokacje: