ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) cuss, curse
Kolokacji: 2
(3) Microsoft
Kolokacji: 1
(4) household, kind, vogue
Kolokacji: 3
(5) Sanskrit, MS, Urdu
Kolokacji: 3
(7) Nationality, English
Kolokacji: 2
(8) l, compound, f, n, c, ...
Kolokacji: 8
(9) parting, death
Kolokacji: 2
(10) loan, portmanteau
Kolokacji: 2
(12) opening, mouth, cross
Kolokacji: 3
1. word of wisdom = słowo mądrości word of wisdom
2. word of memory = słowo pamięci word of memory
  • A four workstation system had typically only about 64K words of memory.
  • The 1750A supports 2 16-bit words of memory for the core standard.
  • Up to 32k words of memory could be used.
  • It used a Williams tube for 2048 words of memory.
  • It was available with 4,096 to 16,384 words of memory.
  • It was available with 4,096 to 65,536 (18-bit) words of memory.
  • It was available with 32,768 to 131,072 words of memory.
  • The 709 had 32,768 words of 36-bit memory and could execute 42,000 add or subtract instructions per second.
  • It had 256 words of memory, using Williams tubes, with each word being 37 bits.
  • I guess that once the words of memory are set into our minds in a specific way, that's how we remember.
3. word of one's plans = słowo z czyjś plany word of one's plans
4. target word = słowo docelowe target word
5. word of meaning = słowo znaczenia word of meaning
(14) root, origin, father, trigger
Kolokacji: 4
(15) caution, advice, warning
Kolokacji: 3
(17) God, love, dread
Kolokacji: 3
(18) letter, honor, Four-letter
Kolokacji: 3
(19) vocabulary, dictionary
Kolokacji: 2
(20) nonsense, explanation
Kolokacji: 2
(21) g, thousand, m
Kolokacji: 3
(23) weasel, Norse, Bantu
Kolokacji: 3
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.