"word of wisdom" — Słownik kolokacji angielskich

word of wisdom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo mądrości
  1. wisdom rzeczownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She learns many things from them, including words of wisdom.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo