"Latinate word" — Słownik kolokacji angielskich

Latinate word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Latinate słowo
  1. Latinate przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The best Latinate words tend to be diseases, though; I agree about lumbago, muleherd.

    Podobne kolokacje: