"word becomes" — Słownik kolokacji angielskich

word becomes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo staje się
  1. word rzeczownik + become czasownik
    Zwykła kolokacja

    After the words have become familiar to her, she uses them in composition.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo