"define words" — Słownik kolokacji angielskich

define words kolokacja
Popularniejsza odmiana: word is defined
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdefiniuj słowa
  1. define czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The second word is also defined by its unique patterns.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo