"word of memory" — Słownik kolokacji angielskich

word of memory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo pamięci
  1. memory rzeczownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A four workstation system had typically only about 64K words of memory.

    Podobne kolokacje: