"word dies" — Słownik kolokacji angielskich

word dies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo umiera
  1. word rzeczownik + die czasownik
    Silna kolokacja

    The word for such running must have died with the horse itself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo