"word fills" — Słownik kolokacji angielskich

word fills kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystarczające ilości słowa
  1. word rzeczownik + fill czasownik
    Zwykła kolokacja

    Yet, the believers whose words now filled his mind would have said he already had proof.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo