ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"word of one's plans" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo z czyjś plany
  1. plan rzeczownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now some in quaint Tottenville are quite protective of the local architecture, and word of his plans quickly reached the commission.

    Podobne kolokacje: