"target word" — Słownik kolokacji angielskich

target word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo docelowe
  1. target rzeczownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The vectors are then clustered into groups, each identifying a sense of the target word.

    Podobne kolokacje: