"word turns" — Słownik kolokacji angielskich

word turns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo zamienia się
  1. word rzeczownik + turn czasownik
    Zwykła kolokacja

    But by the time the survivors of the war returned home, words like these had turned into empty rhetoric.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo