"word freezes" — Słownik kolokacji angielskich

word freezes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo zamraża
  1. word rzeczownik + freeze czasownik
    Luźna kolokacja

    Any words she might have said froze on her lips.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo