"prefer words" — Słownik kolokacji angielskich

prefer words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wól słowa
  1. prefer czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Reports show that people prefer more action and less words.

    Podobne kolokacje: