KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"like" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

like czasownik

like + rzeczownik
Kolokacji: 191
like girls • like music • like women • like things • like people • like books • like one's work • like one's job • like one's company • ...
czasownik + like
Kolokacji: 15
seem to like • go to like • begin to like • use to like • come to like • ...
like + przyimek
Kolokacji: 27
like about • like that • like for • like in • like at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) about, that, for, in, at, ...
Kolokacji: 13
1. like about = tak jak około like about
2. like for = lubić dla like for
3. like that = w ten sposób like that
4. like in = lubić w like in
5. like at = lubić przy like at
6. like to = lubić aby like to
8. like on = lubić na like on
9. like by = lubić przez like by
10. like from = lubić z like from
11. like of = lubić z like of
  • I just don't like that sort of thing being mentioned.
  • That doesn't mean we have to like them, of course.
  • You'll like him of all things, my love, I know.
  • I am sure you will like it of all things.
  • But only for those who like that sort of thing.
  • She liked that best of all, but would never ask for it.
  • And do you not like the taste of them in the mouth?
  • It was a good picture, if, I told myself, you liked that sort of thing.
  • Just like back home, no one likes that sort of thing.
  • All very well, as one's great aunt might say, for those who like that sort of thing.
12. like after = lubić potem like after
13. like without = tak jak na zewnątrz like without
like + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 26
particularly like • especially like • actually like • well liked • like best • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.