BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"like kids" — Słownik kolokacji angielskich

like kids kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak dzieci
  1. like czasownik + kid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The old guard never seems to like new kids on the block.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo