"like at" — Słownik kolokacji angielskich

like at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić przy
  1. like czasownik + at przyimek
    Silna kolokacja

    How'd you like enough money for college at any school in the country?

    Podobne kolokacje:

podobne do "like at" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "like at" po angielsku

nazwa własna
idiom

powered by  eTutor logo