"like after" — Słownik kolokacji angielskich

like after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić potem
  1. like czasownik + after przyimek
    Zwykła kolokacja

    "I like a cup of coffee after morning services," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo