"like boys" — Słownik kolokacji angielskich

like boys kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak chłopcy
  1. like czasownik + boy rzeczownik
    Silna kolokacja

    But I like boys, because they grow up to be men and people my world.

    Podobne kolokacje: