"learn to like" — Słownik kolokacji angielskich

learn to like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz się lubić
  1. learn czasownik + like czasownik
    Luźna kolokacja

    They'd made themselves drink the stuff, and learned to like some of it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo