"happen to like" — Słownik kolokacji angielskich

happen to like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdarzać się lubić
  1. happen czasownik + like czasownik
    Luźna kolokacja

    "And finding those who happen to like what you do is even harder."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo