"liked about" — Słownik kolokacji angielskich

liked about kolokacja
Popularniejsza odmiana: like about
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubiany
  1. like czasownik + about przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Find something to like about a person and say so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo