"like one's father" — Słownik kolokacji angielskich

like one's father kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś ojciec
  1. like czasownik + father rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I know he has some things about him, but I liked his father.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo