"like without" — Słownik kolokacji angielskich

like without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak na zewnątrz
  1. like czasownik + without przyimek
    Zwykła kolokacja

    But most seem to like living in a town without liquor licenses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo