"start to like" — Słownik kolokacji angielskich

start to like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij lubić
  1. start czasownik + like czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For some reason she'd set her sights on him, and he was starting to like the idea.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo