MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like children" — Słownik kolokacji angielskich

like children kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak dzieci
  1. like czasownik + child rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Parents can also now say which school they'd like their children to go to.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo