"like from" — Słownik kolokacji angielskich

like from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić z
  1. like czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    The two men didn't like each other from the first.

    Podobne kolokacje:

podobne do "like from" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "like from" po angielsku

rzeczownik
idiom
powiedzenie

powered by  eTutor logo