eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"house" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

house rzeczownik

rzeczownik + house
Kolokacji: 502
White House • opera house • manor house • publishing house • auction house • guest house • brick house • row house • carriage house • ...
house + rzeczownik
Kolokacji: 262
house arrest • House Republican • House subcommittee • House Speaker • house painter • House Democrat • House Committee • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. House Republican = Izba republikanin House Republican
4. House Democrat = Izba demokrata House Democrat
6. House Speaker = przewodniczący obrad Kongresu House Speaker
7. house painter = malarz pokojowy house painter
9. House seat = Izba miejsce House seat
13. house guest = osoba goszcząca w domu przez dłuższy czas (przez noc lub dłużej) house guest
14. house call = wizyta domowa (np. lekarska) house call
15. House Bill = Izba Bill House Bill
18. House leadership = Izba przywództwo House leadership
19. House panel = Izba panel House panel
20. house price = cena nieruchomości house price
21. House leader = rzecznik rządu w parlamencie House leader
22. house party = domówka, przyjęcie w domu house party
24. house band = zespół domu house band
25. House Energy = Izba Energia House Energy
26. house fire = pożar domu house fire
27. house plant = roślina pokojowa, roślina doniczkowa house plant
28. House race = Izba wyścig House race
29. House Way = Izba Droga House Way
32. House Appropriations Committee = komisja budżetowa Kongresu Stanów Zjednoczonych House Appropriations Committee
35. House Senate negotiator = Izba senat negocjator House Senate negotiator
37. House Judiciary Committee = komisja sądowa w Izbie Reprezentantów House Judiciary Committee
  • The bill was last referred to the House Judiciary Committee.
  • His bill is in the hands of the House Judiciary Committee.
  • He was on the staff of the House Judiciary Committee.
  • The House Judiciary Committee held a similar hearing two months ago.
  • The House Judiciary Committee and members of its staff have discussed whether to take action under the act.
  • But exactly what the House Judiciary Committee will investigate is another matter.
  • During this time he was also a consultant to the House Judiciary Committee.
  • The first effort failed to clear the House Judiciary Committee.
  • The House Judiciary Committee has yet to take up the measure.
  • A spokesman for the House Judiciary Committee said he was not sure when it would take up the bill.
38. house light = dom światło house light
40. White House intern = Stażysta Białego Domu White House intern
41. White House aide = Bliski współpracownik Białego Domu White House aide
42. house specialty = specjalność lokalu, specjalność kuchni, specjalność zakładu house specialty
43. White House spokesman = Rzecznik Białego Domu White House spokesman
45. White House counsel = Pełnomocnik procesowy Białego Domu White House counsel
46. house tour = wycieczka domu house tour
48. House minority leader = Izba przywódca opozycji House minority leader
51. White House official = Urzędnik Białego Domu White House official
52. House Budget Committee = Izba komisja budżetowa House Budget Committee
53. White House adviser = Doradca Białego Domu White House adviser
55. White House staff = Personel Białego Domu White House staff
56. House Republican leader = Izba republikanin przywódca House Republican leader
57. house number = numer domu (w adresie) house number
59. house wine = wino stołowe house wine
60. house salad = sałatka domu house salad
61. house hold = uścisk domu house hold
62. White House lawn = Trawnik Białego Domu White House lawn
63. house key = dom klucz house key
64. house cat = żbik house cat
65. House Rules Committee = Regulamin izby Komitet House Rules Committee
66. house style = rodzaj pisma używany przez daną firmę house style
67. House Speaker Newt Gingrich = Izba Mówiący Traszka Gingrich House Speaker Newt Gingrich
68. White House spokeswoman = Rzeczniczka Białego Domu White House spokeswoman
69. house servant = służący, służąca house servant
70. house door = drzwi domu house door
73. House Un-American Activities Committee = komisja śledcza do badania działalności antyamerykańskiej (do 1975 roku) House Un-American Activities Committee
74. White House lawyer = Prawnik Białego Domu White House lawyer
75. White House ceremony = Ceremonia Białego Domu White House ceremony
76. House measure = Izba środek House measure
77. House bank = Izba bank House bank
78. White House meeting = Spotkanie Białego Domu White House meeting
79. house building = budynek mieszkalny house building
80. house wall = dom ściana house wall
81. house speciality = dom specjalność house speciality
82. house pet = zwierzę domu house pet
83. House plan = Izba plan House plan
84. House Select Committee = Izba nadzwyczajna komisja parlamentarna House Select Committee
86. house phone = telefon domowy house phone
87. House majority = Izba większość House majority
88. White House press secretary = Biały Dom sekretarz prasowy White House press secretary
89. House colleague = Izba kolega House colleague
92. house show = program własny (np. w radio) house show
93. House debate = Izba debata House debate
94. house staff = personel lekarski oddziału szpitala house staff
97. White House Conference = Biały Dom Konferencja White House Conference
98. House Senate bill = Izba senat rachunek House Senate bill
99. house trailer = domek holenderski house trailer
100. House candidate = Izba kandydat House candidate
house + czasownik
Kolokacji: 225
house burns • House votes • house belongs • House approves • House passes • House rejects • house stands • house sits • house seems • ...
czasownik + house
Kolokacji: 336
house called • keep house • go to one's house • come to one's house • visit one's house • arrive at one's house • take to one's house • ...
przymiotnik + house
Kolokacji: 443
two-story house • Victorian house • safe house • empty house • Georgian house • three-bedroom house • terraced house • ...
przyimek + house
Kolokacji: 44
to one's house • at one's house • in front of one's house • near one's house • including houses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.