"house band" — Słownik kolokacji angielskich

house band kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół domu
  1. house rzeczownik + band rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The only kind thing I can find to say is that the house band isn't bad.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo