"House measure" — Słownik kolokacji angielskich

House measure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba środek
  1. house rzeczownik + measure rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The House measure would provide up to $2.5 billion in Federal aid over five years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo