"House Intelligence Committee" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba Komitet wywiadowczy
  1. intelligence rzeczownik + committee rzeczownik
    Silna kolokacja

    That assertion was echoed by several members of the House Intelligence Committee.

  2. house rzeczownik + committee rzeczownik
    Silna kolokacja

    That assertion was echoed by several members of the House Intelligence Committee.

podobne do "House Intelligence Committee" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "House Intelligence Committee" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo