"House panel" — Słownik kolokacji angielskich

House panel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba panel
  1. house rzeczownik + panel rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The House panel is scheduled to hold a hearing today on the investigation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo