"House Chamber" — Słownik kolokacji angielskich

House Chamber kolokacja
Popularniejsza odmiana: House chamber
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba Sala
  1. house rzeczownik + chamber rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Church did not just take place in the House chamber.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo