"house phone" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "house phone" po angielsku

house phone

rzeczownik
  1. telefon domowy

"house phone" — Słownik kolokacji angielskich

house phone kolokacja
  1. house rzeczownik + phone rzeczownik = telefon domowy
    Zwykła kolokacja

    He walked to the wall, took down the house phone and spoke.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo