"house cat" — Słownik kolokacji angielskich

house cat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żbik
  1. house rzeczownik + cat rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Its chief predator, on the other hand, is the common house cat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo