ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"house" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

house rzeczownik

rzeczownik + house
Kolokacji: 502
White House • opera house • manor house • publishing house • auction house • guest house • brick house • row house • carriage house • ...
house + rzeczownik
Kolokacji: 262
house arrest • House Republican • House subcommittee • House Speaker • house painter • House Democrat • House Committee • ...
house + czasownik
Kolokacji: 225
house burns • House votes • house belongs • House approves • House passes • House rejects • house stands • house sits • house seems • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 83
(1) burn, reopen
Kolokacji: 3
(2) vote, choose, elect
Kolokacji: 3
(14) consider, debate, reflect
Kolokacji: 3
(18) continue, dot, cover, paint
Kolokacji: 4
(23) survive, exist, live
Kolokacji: 3
(25) wait, await
Kolokacji: 2
(26) smell, reek
Kolokacji: 2
(28) shake, tremble
Kolokacji: 2
(30) plan, mean, hope, design
Kolokacji: 4
(31) know, realize, recognize
Kolokacji: 3
(32) convene, cluster, reconvene
Kolokacji: 3
(33) override, overturn, reverse
Kolokacji: 3
1. House overrides = Izba sterowanie ręczne House overrides
2. House overturns = Izba unieważnia House overturns
3. House reverses = Izba zmienia House reverses
(34) explode, increase
Kolokacji: 2
(35) draw, attract, host
Kolokacji: 3
(36) creak, resound
Kolokacji: 2
czasownik + house
Kolokacji: 336
house called • keep house • go to one's house • come to one's house • visit one's house • arrive at one's house • take to one's house • ...
przymiotnik + house
Kolokacji: 443
two-story house • Victorian house • safe house • empty house • Georgian house • three-bedroom house • terraced house • ...
przyimek + house
Kolokacji: 44
to one's house • at one's house • in front of one's house • near one's house • including houses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.