"house" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

house rzeczownik

rzeczownik + house
Kolokacji: 502
White House • opera house • manor house • publishing house • auction house • guest house • brick house • row house • carriage house • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. town house = dom w centrum miasta town house
4. Maryland House = Maryland izba Maryland House
5. Virginia House = Wirginia izba Virginia House
6. Texas House = Teksas izba Texas House
7. Florida House = Floryda izba Florida House
8. Pennsylvania House = Pensylwania izba Pennsylvania House
9. Massachusetts House = Massachusetts izba Massachusetts House
10. Louisiana House = Luizjana izba Louisiana House
11. Ohio House = Ohio izba Ohio House
12. Illinois House = Illinois izba Illinois House
13. Minnesota House = Minnesota izba Minnesota House
15. Missouri House = Missouri izba Missouri House
17. Clinton White House = Clinton Biały Dom Clinton White House
18. Vermont House = Vermont izba Vermont House
19. Georgia House = Georgia izba Georgia House
20. United States House = Stany Zjednoczone izba United States House
21. South Australian House = Południe australijska izba South Australian House
22. Oregon House = Oregon izba Oregon House
23. Kentucky House = Kentucky izba Kentucky House
24. Indiana House = Indiana izba Indiana House
25. Iowa House = Iowa izba Iowa House
26. Tennessee House = Tennessee izba Tennessee House
27. Maine House = Maine izba Maine House
28. Phoenix House = Feniks izba Phoenix House
29. Kansas House = Kansas izba Kansas House
30. city house = dom miasta city house
31. Hull House = Strąk izba Hull House
32. Burlington House = Burlington izba Burlington House
33. Arlington House = Arlington izba Arlington House
34. Alabama House = Alabama izba Alabama House
35. Colorado House = Kolorado izba Colorado House
36. Arkansas House = Arkansas izba Arkansas House
37. Delaware House = Delaware izba Delaware House
38. Cumberland House = Cumberland izba Cumberland House
39. North Carolina House = Północna Karolina izba North Carolina House
40. Oklahoma House = Oklahoma izba Oklahoma House
41. Republican House = Republikańska izba Republican House
42. Camden House = Camden izba Camden House
43. Alaska House = Alaska izba Alaska House
44. House of Lancaster = Izba dynastii Lancaster House of Lancaster
45. Mississippi House = Missisipi izba Mississippi House
46. Utah House = Utah izba Utah House
47. Montana House = Montana izba Montana House
48. River House = Rzeka izba River House
49. New Hampshire House = Nowe Hampshire izba New Hampshire House
50. Arizona House = Arizona izba Arizona House
51. Wyoming House = Wyoming izba Wyoming House
52. Columbia House = Columbia izba Columbia House
53. Paris house = Dom paryski Paris house
54. Hastings House = Hastings izba Hastings House
55. South Carolina House = Południowa Karolina izba South Carolina House
56. Clam House = Małż jadalny izba Clam House
57. Norfolk House = Norfolk izba Norfolk House
59. Cordoba House = Cordoba izba Cordoba House
60. Severn House = Severn izba Severn House
61. Appleton House = Appleton izba Appleton House
62. Idaho House = Idaho izba Idaho House
63. Oxford House = Oksford izba Oxford House
64. Winslow House = Winslow izba Winslow House
(6) guest, software, gate, Chart
Kolokacji: 4
(11) ranch, farm, Beehive
Kolokacji: 3
(14) log, power, engine, pilot
Kolokacji: 4
(15) Steak, Chop
Kolokacji: 2
(16) plantation, garden, Orchard
Kolokacji: 3
(18) dream, pit, Hell
Kolokacji: 3
(24) glass, ice, acid, drug
Kolokacji: 4
(30) tower, boat, stilt, deck
Kolokacji: 4
(33) school, fish, Sugar, Fisher
Kolokacji: 4
(35) tea, Bush, Hollyhock
Kolokacji: 4
(40) doll, bird, geisha, whore
Kolokacji: 4
(41) Precinct, waterfront, slum
Kolokacji: 4
(42) stucco, mud
Kolokacji: 2
(44) vacation, holiday
Kolokacji: 2
(47) Lord, Trinity, God
Kolokacji: 3
(49) mother, father, parent, Mr.
Kolokacji: 4
(50) Blair, Astor, Chesterfield
Kolokacji: 3
(53) pool, Lake, Brook
Kolokacji: 3
(56) Covenant, Book, Ham, Nehemiah
Kolokacji: 4
(57) merchant, slaughter
Kolokacji: 2
(59) fire, toll
Kolokacji: 2
(60) Maxwell, George, Eastman
Kolokacji: 3
(61) boiler, Tin, Mercury, matchbox
Kolokacji: 4
(62) Dower, Heritage, Guise
Kolokacji: 3
(63) monkey, childhood
Kolokacji: 2
(64) gingerbread, Waffle
Kolokacji: 2
(66) Hay, Mountain, hilltop
Kolokacji: 3
(67) guard, security, ski
Kolokacji: 3
(68) ale, brew, malt
Kolokacji: 3
(69) brownstone, sandstone
Kolokacji: 2
(70) Son, daughter
Kolokacji: 2
(72) m, a
Kolokacji: 2
(73) butterfly, Flower, Orchid
Kolokacji: 3
(74) seafood, Oyster, kebab
Kolokacji: 3
(76) peasant, Monster
Kolokacji: 2
(77) bat, elephant
Kolokacji: 2
(79) prison, jail
Kolokacji: 2
(81) Rye, cognac
Kolokacji: 2
(82) repute, trophy
Kolokacji: 2
(83) toy, Lego
Kolokacji: 2
house + rzeczownik
Kolokacji: 262
house arrest • House Republican • House subcommittee • House Speaker • house painter • House Democrat • House Committee • ...
house + czasownik
Kolokacji: 225
house burns • House votes • house belongs • House approves • House passes • House rejects • house stands • house sits • house seems • ...
czasownik + house
Kolokacji: 336
house called • keep house • go to one's house • come to one's house • visit one's house • arrive at one's house • take to one's house • ...
przymiotnik + house
Kolokacji: 443
two-story house • Victorian house • safe house • empty house • Georgian house • three-bedroom house • terraced house • ...
przyimek + house
Kolokacji: 44
to one's house • at one's house • in front of one's house • near one's house • including houses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.