"house" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

house rzeczownik

rzeczownik + house
Kolokacji: 502
White House • opera house • manor house • publishing house • auction house • guest house • brick house • row house • carriage house • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(6) guest, software, gate, Chart
Kolokacji: 4
(11) ranch, farm, Beehive
Kolokacji: 3
(14) log, power, engine, pilot
Kolokacji: 4
(15) Steak, Chop
Kolokacji: 2
(16) plantation, garden, Orchard
Kolokacji: 3
(18) dream, pit, Hell
Kolokacji: 3
(24) glass, ice, acid, drug
Kolokacji: 4
(30) tower, boat, stilt, deck
Kolokacji: 4
(33) school, fish, Sugar, Fisher
Kolokacji: 4
1. Freedom House = Wolność izba Freedom House
3. rest house = schronisko dla turystów (w miejscach, gdzie nie ma innego zakwaterowania) rest house
4. death house = część więzienia, w której skazańcy oczekują na egzekucję, cela śmierci death house
5. House of Nobility = Izba z Szlachetność House of Nobility
6. Liberty House = Wolność izba Liberty House
(35) tea, Bush, Hollyhock
Kolokacji: 4
(40) doll, bird, geisha, whore
Kolokacji: 4
(41) Precinct, waterfront, slum
Kolokacji: 4
(42) stucco, mud
Kolokacji: 2
(44) vacation, holiday
Kolokacji: 2
(47) Lord, Trinity, God
Kolokacji: 3
(49) mother, father, parent, Mr.
Kolokacji: 4
(50) Blair, Astor, Chesterfield
Kolokacji: 3
(53) pool, Lake, Brook
Kolokacji: 3
(56) Covenant, Book, Ham, Nehemiah
Kolokacji: 4
(57) merchant, slaughter
Kolokacji: 2
(59) fire, toll
Kolokacji: 2
(60) Maxwell, George, Eastman
Kolokacji: 3
(61) boiler, Tin, Mercury, matchbox
Kolokacji: 4
(62) Dower, Heritage, Guise
Kolokacji: 3
(63) monkey, childhood
Kolokacji: 2
(64) gingerbread, Waffle
Kolokacji: 2
(66) Hay, Mountain, hilltop
Kolokacji: 3
(67) guard, security, ski
Kolokacji: 3
(68) ale, brew, malt
Kolokacji: 3
(69) brownstone, sandstone
Kolokacji: 2
(70) Son, daughter
Kolokacji: 2
(72) m, a
Kolokacji: 2
(73) butterfly, Flower, Orchid
Kolokacji: 3
(74) seafood, Oyster, kebab
Kolokacji: 3
(76) peasant, Monster
Kolokacji: 2
(77) bat, elephant
Kolokacji: 2
(79) prison, jail
Kolokacji: 2
(81) Rye, cognac
Kolokacji: 2
(82) repute, trophy
Kolokacji: 2
(83) toy, Lego
Kolokacji: 2
house + rzeczownik
Kolokacji: 262
house arrest • House Republican • House subcommittee • House Speaker • house painter • House Democrat • House Committee • ...
house + czasownik
Kolokacji: 225
house burns • House votes • house belongs • House approves • House passes • House rejects • house stands • house sits • house seems • ...
czasownik + house
Kolokacji: 336
house called • keep house • go to one's house • come to one's house • visit one's house • arrive at one's house • take to one's house • ...
przymiotnik + house
Kolokacji: 443
two-story house • Victorian house • safe house • empty house • Georgian house • three-bedroom house • terraced house • ...
przyimek + house
Kolokacji: 44
to one's house • at one's house • in front of one's house • near one's house • including houses • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.