"House chamber" — Słownik kolokacji angielskich

House chamber kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba sala
  1. house rzeczownik + chamber rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Church did not just take place in the House chamber.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo