"House Bank" — Słownik kolokacji angielskich

House Bank kolokacja
Popularniejsza odmiana: House bank
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Izba Bank
  1. house rzeczownik + bank rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ethics committee reviewed the records of the House bank for the 39 months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo